Under fem år pågick i den lilla kommunen Gullspång, på gränsen mellan Västergötland och Värmland, något av ett kulturpolitiskt experiment. Eller kanske snarare: här avfyrades ett kulturpolitiskt fyrverkeri. 

Nu släpps boken "Gullspångsmodellen - ensamhet, konst och kommunal kulturpolitik" av David Karlsson (skribent och idéhistoriker) och Staffan Hjalmarsson (konstnär och kulturproducent) på Nätverkstans förlag

Var ligger Gullspång?

Gullspång är en spännande plats. Själv kommer jag från Skövde, som ligger åtta, tio mil därifrån. Så jag rörde mig ändå i Västra Götaland. Eller: i Skaraborg och Västergötland. Men också Värmland. Värmland sträcker sig in i Gullspångs kommun. 

År 2018 hade Gullspångs kommun 5 272 invånare, vilket placerar kommunen i storleksordning på plats 274 av Sveriges 290 kommuner. Kommunen har tre tätorter: Gullspång (1 568 invånare), Hova (1 254 invånare) och Otterbäcken (686 invånare) samt två småorter. Bostadspriserna är runt en tolftedel av vad hus kostar i Stockholm.

Kommunen ligger alltså i nordöstra Västra Götaland och gränsar till Örebro och Värmlands län med cirka 60 kilometer till Skövde, 90 kilometer till Örebro och 100 till Karlstad. E20:an passerar Hova och riksväg 26 Gullspång. Kinnekullebanan stannar i Hova och Gårdsjö.

Bygg och industri är de största branscherna och kommunen är den största arbetsgivaren. Gullspångs kommun har minskat i befolkning sedan slutet på 1800-talet. Under samma period har till exempel Göteborg nästan sexfaldigat sin befolkning."

David & Staffan

Boken: Gullspångsmodellen - ensamhet, konst och kommunal kulturpolitik

"Inspiration kom från så skilda håll som från den franske utopiske socialisten Charles Fourier (1772-1837), modern performancekonst, samtida kulturpolitisk forskning och den statliga Kulturutredning (SOU 2009:16) som lämnade sitt betänkande i februari 2009, just när aktiviteterna i Gullspång börjat omtalas utanför kommungränsen och nådde en häpen omvärld. 

Boken har en lång förhistoria. Undertecknad kontaktades av Staffan i ett tidigt skede och diskussionerna har böljat fram och åter. Vi vände och vred på syfte, innehåll och form. Diskussionerna om formen innefattade allt från excel-ark till post it-lappar och klistermärken som skulle spridas på stan. 

Till slut enades vi om en traditionell skriftlig framställning i något sånär kronologisk ordningsföljd. Staffan sökte upp och intervjuade många av de inblandade. Hur såg de på vad som hände så här i efterhand? Därefter intervjuade jag Staffan under ett antal längre sittningar. 

Dessa samtal har transkriberats och bearbetats. Staffan har helt enkelt berättat och jag skrivit. Berättelsen är därför i jagform."

David

>>> Länkar, bilder, video, insändare, ledare, referenser mm...

Bok, läsning eller något annat?

För privatperson: 

  • Premiärpris! Bok med plywood från Vänerply och, kraftpapper från säck- och liksäcksfabriken Jonsac i Otterbäcken (utanför Gullspång) och vykort från Davids och Staffans mini- och vandringsutställning "Gullspångsmodellerna, ett, två och trä), 300 kr
  • En bok exkl. frakt: 220 kr
  • Fem böcker exkl frakt + 20 min digital högläsning live av Staffan, 1 250 kr


För organisationer och företag mfl. 

  • En bok exkl. frakt, 350 kr + moms
  • Fem böcker exkl. frakt och 20 min digital högläsning live av Staffan, 2 500 kr + moms
  • Läsningar och samtal för allmänheten eller kulturaktörer på dag- eller kvällstid: kontakta oss gärna på staffan@shifter.nu

Kontakt